ب‌ام‌و iX همچنین از جدیدترین سیستم اطلاعات و سرگرمی iDrive این شرکت سود می‌برد. بدین ترتیب این شرکت خودرو را تبدیل به وسیله متصل هوشمند برای راحتی و ایمنی بیشتر می‌کند.