بوگاتی

بوگاتی هم بحران‌زده شد!
  • Car6
استفان وینکلمن ، رئیس شرکت فاش کرد که شایعات در مورد برنامه های بوگاتی برای راه اندازی مدل دوم در کنار بوگاتی چیرون، درست نیست و...