اخبار

شما در این صفحه از جدیدترین اخبار حوزه خودرو آگاه خواهید شد. اخبار مربوط به شرکت های خودروسازی ایرانی و کمپانی های خارجی و مقایسه محصولات شرکت های خودروسازی با هم، نمونه های از مطالب موجود در سایت car6 می باشد.