اسحاق جهانگیری

نرخ جدید معاینه فنی اعلام شد
  • Car6
معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری،  مصوبه جدید هیئت دولت در خصوص تعرفه معاینه فنی انواع خودروی  سبک و سنگین را به وزارت خانه...