افزایش قیمت بنزین

زمزمه افزایش قیمت بنزین!
  • Car6
آبان‌ماه سال گذشته بود که گرانی بنزین حاشیه‌های زیادی داشت و حالا همایون صالحی رئیس کانون انجمن جایگاه داران سوخت در این خصوص...