افزایش قیمت خودرو ایران خودرو

در بازار خودرو چه می‌گذرد؟
  • Car6
روند کاهشی قیمت‌ها متوقف شده و تا حدودی می‌توان ثبات را در بازار دید. این ثبات به دلیل عدم تمایل مردم به خرید است وگرنه هستند...