تویوتا

تویوتا میرای جدید معرفی شد
  • Car6
چشم انداز تویوتا برای ایجاد یک جامعه هیدروژنی پایدار در آینده ارزش هیدروژن را به عنوان یک منبع انرژی و فراوان بیشتر می‌کند. این...