خودروهای ایرانی در سوریه

دنا بزودی وارد سوریه خواهد شد
  • Car6
بنابر اخبار منتشر شده،‌ایران خودرو قصد دارد دنا را به کارخانه خود واقع در سوریه ببرد. حسن دانایی‌فر در دیدار با مدیرعامل گروه...