دعای ماشین دار شدن

همه مردم خودرو دار می‌شوند!
  • Car6
نمایندگان خانه ملت‌ در راستا دسترسی راحت‌تر مردم به خودروی شخصی طرح‌هایی ارائه داده‌اند. در همین راستا نماینده ملکان گفت طرح‌هایی...