دوکاتی آمریکا

FBI به دنبال تجسس از دوکاتی
  • Car6
موتورسیکلت های دوکاتی معروف هستند اما حالا خبری باعث جنجال بیشتر این شرکت شده. هفدهم دسامبر بود که FBI به دفاتر دوکاتی در...