ساندرو بخریم یا برلیانس

مقایسه رنو ساندرو با برلیانس H320؛ کدام بهتر است؟