قیمت ارز

آیا خودرو ارزان می‌شود؟!
  • Car6
خرید خودرو برای مردم به چالشی جدی تبدیل شده. دیگر هر کسی به راحتی نمی‌تواند به فکر خرید این وسیله باشد و در همین راستا نعمت‌الله...