قیمت پژو

در بازار خودرو چه می‌گذرد؟
  • Car6
اتفاقی که متاسفانه از آخرین روز هفته گذشته تا نخستین روز هفته جاری ادامه پیدا کرد.  اوایل هفته گذشته در نامه‌ای به معاون اقتصادی...